Interactief programma voor de
                                 berekening van constructies

 
Waarom ISSD ?
Capaciteiten
Referenties
Prijs
Screenshots
Gebruiks
-aanwijzing

 

Waarom ISSD ?

De meerderheid van de huidig verkrijgbare commerciële software, verdeeld door de enkele leveranciers van de Europese markt, zijn in staat zeer complexe berekeningen door te voeren, gaande tot de dynamische analyse, de instabiliteitberekening of de tijdsrespons.

De beheersing van deze software vereist echter een regelmatig gebruik, verschillende tientallen uren wennen en de lectuur van een uitgebreide gebruiksaanwijzing.

Eén ding kan duidelijk vastgesteld worden: de software die de komende decennia zal overleven, zal uiteraard diegene zijn die complexe berekeningen moet kunnen doorvoeren, maar vooral diegene die het eenvoudigst en het meest intuïtief zal zijn om te gebruiken.

Het is opmerkelijk vast te stellen dat, van de ene software op de andere, het aantal verrichtingen (click, dubbele clicks, bevestiging of invoering van een gegeven, enz) noodzakelijk voor het verkrijgen van een resultaat, aanzienlijk verschillend is. Dit bewijst dat softwareontwikkelaars veel meer middelen besteden om de berekeningscapaciteiten van hun software te verbeteren dan om hun ergonomie te optimaliseren.

Het merendeel van de ingenieurs of architecten heeft vaak echter behoefte aan een snel antwoord (met betrekking tot reductie-elementen, spanningen of verplaatsingen) op relatief eenvoudige problemen, zowel in fase van voorontwerp, ontwerp, als van begrotingsevaluatie: in deze omstandigheden, hebben zij dus des te meer nood aan een eenvoudige, gebruikersvriendelijke en snelle 2D software en niet zozeer aan die hele (weliswaar ontwikkelde maar zo zware) waaier van berekeningen van “traditionele“ software.

Vanuit deze vaststellingen is het idee ontstaan om een software te ontwerpen die voornamelijk op eenvoud, ergonomie en snelheid van de aangeboden resultaten is gebaseerd, en die als dusdanig de berekening van ingewikkelde vlakke constructies toelaat.

Beschouwd als een zeer didactisch werkinstrument voor de berekening van constructies en voor de sterkteleer, begon de “loopbaan“ van ISSD in Europese universiteiten of hogescholen. De software werd vervolgens aangevuld om aan de eisen van studiebureaus te beantwoorden (catalogus van profielen, tweede orde berekeningen, P-delta, catalogus van constructies, balken op verende bedding, enz…), steeds met behoud van een grote gebruiksvriendelijkheid.

ISSD is dus een software die enerzijds gekenmerkt wordt door een extreme gebruiksvriendelijkheid en anderzijds door een doorgedreven rekencapaciteit: hij zou als de „zakrekenmachine“ beschouwd kunnen worden van de stabiliteitsingenieur, de architect, de ingenieur op de bouwwerf, de controleur of de begroter.

Capaciteiten


- Zeer gebruiksvriendelijke, intuïtieve en snelle tekening van de constructie
- Berekening van alle type vlakke raamwerken
- Database van commerciële metalen profielen
-
Overzicht van de diagrammen van verschillende structuren op hetzelfde scherm
- Gemakkelijk in WinWord te integreren rekennota
-
Gelijktijdig overzicht van de spanning- en verplaatsingdiagrammen
-
Animatie van de vervormde constructie
-
Samengestelde, gelaste I- en T-profielen
-
Catalogus van bogen en vakwerken
-
Balken op verende bedding
-
Tweede orde berekening, berekening van P-delta effecten
-
Berekening van de kritische belasting van constructies of delen ervan
-
En nog veel meer mogelijkheden…

ReferentiesEcole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ISA St Luc Bruxelles, TU Heindhoven, Ecole Polytechnique de Bristol, Université d'Amiens-Picardie, Ecole d'ingénieurs de Genève, Ecole d'architecture du Languedoc-Roussillon, Université catholique de Louvain (UCL), Ecole centrale des arts et métiers de Bruxelles (ECAM), Vrije Universiteit Brussel (VUB), bureau d'études ERCC, bureau d'études Setesco, Samyn&Partners, Faculté universitaire agronomique de Gembloux (FSAGX),Société Composite Support & Solutions Inc (USA), Ecole d'architecture de la Cambre à Bruxelles, Iles de paix (ONG), Entreprise Galère, EIV sprl, Studiebureau Vanlommel.

Prijs


Contact: www.uclouvain/gce

Prijs per licentie: 990 euros (+BTW).

De prijs voor installatie in een informaticazaal voor het gebruik door studenten: 1500 euros (+BTW, onafhankelijk van het aantal posten).

De prijs voor installatie op verschillende computers van eenzelfde instelling of eenzelfde onderneming: op kostenraming.

Prijs voor individuele student (met kopie van de studentekaart): 95 euros.

BTW niet inbegrepen.

 

Berekening van een vakwerk : de waarde van de normaalkrachten en de vervormde constructie worden simultaan getoond. De drukkrachten worden in het rood aangegeven, de trekkrachten in het blauw en krachten gelijk aan nul in het groen. De lijndiktes zijn in verhouding met de waarde van deze krachten.

       

De tekening van de constructies op het scherm : de knopen van de structuur plaatsen zich automatisch op de rooster met behulp van de muis. De lasten en de opleggingen worden met de muis door een eenvoudige „drag-drop“ neergezet. De geometrie is snel en op ieder ogenblik aan te passen.

       

Keuze van de secties en de profielen : alle materialensoorten kunnen gekozen worden, ofwel voor het geheel van de staven, ofwel voor iedere staaf afzonderlijk. Het is mogelijk om standaard metaalprofielen uit een database te kiezen of zelfs om gelaste, samengestelde profielen te definiëren. De vorm van de gekozen sectie wordt automatisch afgebeeld.

       

Berekening van balken : ISSD is een uitstekend werkinstrument om vergelijkingen tussen verschillende constructies uit te voeren op eenzelfde scherm. Men kan dus gemakkelijk de invloed van de positie van een oplegging of een last analyseren op de waarde van de snedekrachten, de spanningen of de verplaatsingen.

       

De staafeigenschappen : een eenvoudige rechter muisclick op de staven maakt het mogelijk om de eigenschappen van een staaf uit de constructie te verkrijgen: materiaal, type sectie, volume, interne spanningen,…

       

Vervormde constructie en knoopeigenschappen : een animatie van de vervormde constructie is mogelijk, hetgeen nuttig is binnen een didactisch kader. Voorts maakt een rechter muisclick op een knoop het mogelijk om zijn kenmerken te verkrijgen: steunreacties, verplaatsingen,…

       

Bepaling van de knikmodes : onderstaand beeld toont de eerste knikmode van een parabolische boog.

       

Voorbeeld van de toepassing/ berekening van funderingspalen : ISSD maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de ideale positie van palen onder een funderingsmassief snel te bepalen.